Werkwijze

Vrijblijvende kennismaking

Denk je dat ik je kan helpen? Bel me dan voor een vrijblijvende kennismaking. In het telefoongesprek bespreken we in het kort de zorgsituatie en welke wensen of vragen je hebt. Tijdens het gesprek geef ik aan wat ik in jouw situatie kan betekenen.

Intakegesprek

Kies je mij als mantelzorgmakelaar dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengen we de zorgsituatie goed in kaart. Samen kijken we naar de wensen die er zijn. Na het gesprek stel ik een begeleidingstraject voor.

Begeleidingstraject

Ik bied in elke situatie begeleiding op maat. Daarbij weet ik de weg bij gemeenten, uitvoeringsinstanties, verzekeraars, werkgevers en zorgaanbieders.

Hoe kan mijn hulp worden vergoed?

Zorgverzekering

De hulp van een mantelzorgmakelaar wordt in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar van de mantelzorger of de zorgvrager. In dit overzicht vind je actuele informatie over vergoedingen. Bekijk ook je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Is er een pgb vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz)? Je kunt dan de dienstverlening betalen uit het vrij besteedbaar bedrag. Bij sommige gemeenten kunt je een pgb aanvragen voor de ondersteuning door een onafhankelijke cliëntondersteuner, zoals de mantelzorgmakelaar.

Werkgever

De inzet van mij als mantelzorgmakelaar leidt tot preventie en reductie van (mogelijk) ziekteverzuim. Steeds meer werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar dan ook. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.

Geen recht op vergoeding?

Voor de diensten van mij als mantelzorgmakelaar die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, gemeente, PGB of werkgever, geldt een uurtarief. Dit is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Hierin zijn reistijd, telefoon, kopieer- en portokosten verrekend. Je ontvangt een factuur met een overzicht van de uitgezette acties en de daarbij behorende uur registratie.